Üniversite Düzeyinde Matematik

Calculus (Matematik Analiz)

image121

 Kalkülüs, matematiğin bir alt dalı olan matematiksel analizin giriş kısmıdır. Üniversite eğitiminde, özellikle mühendislik ve fen fakültesi öğrencilerine, ilk senede öğretilen dersin de adıdır.  

Bahar Dönemi Fırsatı

image122

Şubat döneminde evinizde veya okulunuzda yapacağımız birebir özel dersleri, Grup Dersleri ücretleriyle yapıyoruz. Hem üniversite düzeyi dersleri, hem TYT & AYT kampanyalı fiyatlarla.

Linear Algebra (Lineer Cebir)

image123

 Doğrusal cebir ya da Lineer cebir; Matematiğin, yöneyler, yöney uzayları, doğrusal dönüşümler, doğrusal denklem sistemleri, takımları ve dizeyleri inceleyen temel bir alanıdır. 

Differantial Eq. (Diferansiyel D.)

image124

Matematikte fonksiyonların bir veya birden çok değişkene göre türevleri ile ilişkili denklemlerdir. Fizik, kimya, mühendislik, gibi alanlarında matematiksel modeller diferansiyel denklemlerle ifade edilirler. 

Probability (Olasılık)

image125

 Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır. Olasılık kuramının ana öğeleri rassal değişkenler, saf rassal süreçler, olaylar olarak sayılabilir.  

Statistics (İstatistik)

image126

 İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır.  

Üniversiteye & Liseye Hazırlık

TYT & AYT Hazırlık

image127

 Lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize TYT ve AYT sınavlarına hazırlıkta destek. Güncel içerik ve sorularla sınava hazırlık. 8. sınıf öğrencilerimize LGS hazırlıkta destek. Matematik ve Geometri dersleri.

LGS Hazırlık & Ara Sınıflar

image128

LGS sınavına hazırlık dersleri ile her seviyeden öğrencilerimize özel dersler. Ara sınıflar için okula takviye dersleri. LGS sınavına ön hazırlık, temel eksiklerin tespiti ve 8. sınıf öncesi bu eksiklerin giderilmesi. 

Eğitim Koçluğu

image129

Özel derslerimiz süresince öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim hayatları ve kariyer planlarını şekillendirmelerine, eğilimlerini farkına varmalarına yardımcı olmak en öncelikli amaçlarımızdan biridir.  

Kodlama & Robotik Eğitimi

image130

Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Problemi çözebilmenin ilk aşaması öncelikle verilen problemin net olarak anlşılması ve analiz edilmesidir. 

Zeka ve Strateji Oyunları Eğitimi

image131

Santranç, Mangala, Go, Dama vb. zeka oyunları ve eğitimleri.

Hafıza & İşlem Teknikleri Eğitimi

image132

Görsel ve işitsel hafıza teknikleri ile kalıcı öğrenme. Zihinden hızlı ve kolay işlem yapabilme teknikleri. büyük sayıları çarpma, kare alma, toplama vb. işlemleri pratik şekilde yapabilme becerisi. Analiz yapma, yorumlama.

Özel Dersler (Lectures & Recitations)

 

Derslerimiz öncesinde öğrencilerimizle bir kere yüz yüze görüşme ve bir kere de deneme dersi yaparak onlardan 2 ana başlıkta bilgi elde etmeyi amaçlarız. 


Öncelikle bu dersi almaktaki amaçlarının, hedeflerinin ne olduğunu ve dersler sonrasında matematik konusunda sahip olmak istedikleri donanımın ne olduğunu anlamak isteriz. 


İkinci olarak da, bilgi birikimleri, matematik alt yapıları ve çalışma isteklerinin ne seviyede olduğunu tespiit etmek isteriz.


Bu konularda gerekli bilgileri elde ettikten sonra değerlendirmelerimizi yapıp, ders içeriklerinin zorluklarını da hesaba katarak ders planımızı yaparız. Ders planımızı yaparken, konu anlatım tarzımızı, geçmişe dönük altyapı eksikliklerinin nasıl giderileceğini ve öğrencilerimizin psikolojik dayanıklılıklarını dikkate alırız. 


Temel amaçlarımız;

çalışma dönemimizin sonunda öğrencilerimizin temel matematik eksikliklerinin ortadan kalkması, analiz yapma becerilerinin gelişmesi ve sonraki dönemlerde bize veya başkalarına ihtiyaç duymadan matematikle yüzleşebilmelerini sağlamaktır. 


Kişiye özgü doğru stratejiler ve ANALİZE DAYALI ÖĞRETİM yöntemiyle en kalıcı öğrenme sağlandığına inanıyoruz.


ANALİZE DAYALI ÖĞRETİM;

Temel matematik altyapısı verilerek, sorgulama-yorumlama yapma yeteneği kazandırılan öğrencilerin karşılaştıkları farklı tarzda problemlere kendi yorumlarını katarak çözüm üretebilmelerini sağlayan eğitim-öğretim yöntemimizdir.