Leonhard Euler

image29

 “Matematiğin Prensi” olarak Gauss’u gösteriyorsak, kralı da Euler’dir. Euler, matematik tarihinde yer yüzüne ayak basmış en muhteşem matematikçi olarak anılır.

Carl Friedrich Gauss

image30

 Carl Friedrich Gauss ya da Gauß, Alman matematikçi ve bilim insanı. Katkıda bulunduğu alanlar; sayılar kuramı, analiz, diferansiyel geometri, jeodezi, elektrik, manyetizma, astronomi ve optiktir. 

Archimedes

image31

 Arşimet, Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. Hidrostatiğin ve mekaniğin temelini atmıştır. 

Isaac Newton

image32

 Isaac Newton, İngiliz matematikçi, fizikçi,astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır.

Pierre de Fermat

image33

 Pierre de Fermat, Bask kökenli Fransız hukukçu ve matematikçidir. İlk öğrenimini doğduğu şehirde yapmıştır. Yargıç olmak için çalışmalarına Toulouse’de devam etmiştir. 

Omar Khayyám

image34

 Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam veya Ömer Hayyam İranlı şâir, filozof, matematikçi ve astronom. Hayyam, Nişabur doğumludur. 

Blaise Pascal

image35

19 Haziran 1623 yılında Clermontta doğan Blaise Pascal, Etienne Pascalın üçüncü ve tek erkek çocuğudur. Babası Avukat ve aynı zamanda matematikle ilgilenen kültürlü bir insandı. 

Rene Descartes

image36

Fransız Matematikçi ve yazardır. 17. yüzyılda etkili olmuştur. Fizik, Matematik, Geometri, Felsefe, Mantık alanlarında çalışmalar yapmıştır. Birçok teorinin ortaya konmasında öncü rol oynamıştır. 

Thales

image37

 Mısır matematik okulunun ilk öğrencisidir. Milattan önce yaşayan yedi büyük bilginden en eskisi ve en ünlülerinden biridir.  Bir daire içine üçgen çizilmesi problemini çözümlemiştir.

John Napier

image38

Napier matematiğe amatör olarak ilgi gösterdi. Çok basamaklı sayılarda işlemler konusu ile ilgilendi. Bu ilgi sonucunda Napier'in Kemikleri adlı çalışma ortaya çıkacaktır. 

Gottfried Wilhelm Leibniz

image39

 Alman matematikçi ve felsefecidir. Leibniz Isaac Newton'dan bağımsız olaɾak Sonsuz Küçükleɾ Hesabı'nı geliştiɾdi ve foɾmülü yayınlandığından bu yana geniş çaρta kullanıldı. 

Daniel Bernoulli

image40

Daniel Bernoulli İsviçreli matematikçi ve fizikçidir. Bernoulli ailesindeki ünlü matematikçilerdendir. Özellikle matematiği akışkan mekaniği alanına uyarlamasıyla bilinir.