Mısır'dan Doğan Güneş

Eski Mısır’da matematik konusundaki bilgilerimizi, yazıcı Ahmes’in hyeratikos ya­zısıyla İ.Ö. 1650’de kaleme aldığı, 85 problemi kapsayan ve bugün British Museum’da bulunan Rhind papirüsünden, Moskova papirüsünden, özellikle aritme­tiğin yapısını aydınlatan ve Mısır’da ma­tematiğin durumu üstüne bilgiler içeren deri rulodan ediniyoruz. 

Pisagor - Sayıların Babası

Pisagor ya da Pythagoras, M.Ö. 570 - M.Ö. 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. 

Öklid / Elementler

Öklid MÖ 330 - 275 yılları arasında yaşamış İskenderiyeli bir matematikçidir. Öklid gelmiş geçmiş matematikçilerin içinde adı geometri ile en çok özdeşleştirilen kişidir.

Arşimet

Arşimet, Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. Hidrostatiğin ve mekaniğin temelini atmıştır.  İntegral'in temel mantığını 2000 yıl önce ortaya koymuştur.

El - Harezmi

Hârizmî ya da tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, Matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanı. 

Leonardo Fibonacci 

Leonardo Fibonacci, yaygın olarak ismiyle Fibonacci diye anılan, orta çağın en yetenekli matematikçisi olarak kabul edilen İtalyan matematikçi.  

Pierre de Fermat 

Bask kökenli Fransız hukukçu ve matematikçidir. İlk öğrenimini doğduğu şehirde yapmıştır. Yargıç olmak için çalışmalarına Toulouse’de devam etmiştir. 

Carl Friedrich Gauss 

Carl Friedrich Gauss ya da Gauß, Alman matematikçi ve bilim insanı. Katkıda bulunduğu alanlar; sayılar kuramı, analiz, diferansiyel geometri, jeodezi, elektrik, manyetizma, astronomi ve optiktir.